Tüketici Hakları - Cayma - İptal / İade Koşulları

TIYATRONET Çerezler, izleme, hedefleme, (yeniden) hedefleme politikası

Çerezler, dijital hizmetlerimiz vasıtasıyla bilgisayarınıza, akıllı telefonunuza veya tabletinize yerleştirilen ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Tiyatronet mümkün olan en iyi alışveriş deneyimini sunmak için çerezler ve takip pikselleri kullanmaktadır. Bunları, dijital hizmetlerimiz kapsamında kullanmaktayız. İnternet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde zorunlu çerezlerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Ayrıca KVKK kapsamında gereken hallerde açık rızanız talep edilir. Bu kapsamda siteyi ziyaretinizde karşınıza çıkan çerez uyarısında “Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretlemeniz halinde ilgili uyarıda belirlenen işlemelere açık rıza vermiş olursunuz. Çerezler, takip teknolojileri ve bunlara yönelik detaylar aşağıda ve ilgili çerez uyarısında yer almaktadır

Onay Metnimizi bir defa onaylamanız halinde, tüm ölçüm ve hizmet teknolojilerinin ilgili amaçlarla kullanımına ve işlemelere yönelik açık rızanızı almış olacağız. Tabii ki, onayınızı  her zaman geri alabilirsiniz veya değiştirebilirsiniz. 

Zorunlu çerezler

Zorunlu fonksiyonlara dair ölçüm ve hizmet teknolojilerini, internet sitelerimizin düzgün çalışması, taranması ve onun özelliklerinden yararlanılabilmesi için zorunlu olan çerezlerdir (örn. internet sitesinin güvenlik koruması bulunan alanlarına bağlanılması). KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bentlerinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şarı çerçevesinde temel ölçüm ve hizmet teknolojilerinden yararlanmaktayız.

Takma isim ve/veya bütünleştirilmiş şekilde kullanılması suretiyle:

sistem güvenliği ve istikrarını sağlamayı,

sayfa veya ürünlere erişim sıklığını ölçmeyi,

sayfalarımızın taranmasını sağlamayı,

sayfalarımızın doğru görüntülenmesini, düzgün çalışmasını ve veri güvenliğini sağlamayı,

belirli süre boyunca alışveriş sepetinize atılan ürünlerin saklanmasını sağlamayı amaçlamaktayız..

İşlevsel amaçlı çerezler


Tercih ölçüm ve hizmet teknolojileri olarak da bilinen bu ölçüm ve hizmet teknolojileri, internet sitesinin geçmişte yapılan tercihleri (örn. dil tercihi, kullanıcı adı ve şifrenin saklanması) hatırlamasını ve internet sitelerimizi size uygun şekilde kullanımınızı sağlar. KVKK’nın 5. maddesinin 1 . fıkrasında yer alan açık rıza hukuki şartı çerçevesinde fonksiyonel ölçüm ve hizmet teknolojilerinden yararlanmaktayız.


Analitik ve pazarlama amaçlı çerezler


Analitik ve pazarlama amaçlı ölçüm ve hizmet teknolojilerini onay vermeniz halinde, onay vermeniz halinde, KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza hukuki şartına dayalı olarak kullanmaktayız.

Bu teknolojileri bizlerin ve reklam ortaklarımızın kampanya ve faaliyetlerinin sizlerle etkileşimini ve ilgisini artırmak üzere kullanılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki söz konusu hizmetlerin kullanımının tarafınızca onaylanması beraberinde çerez verilerinizin Türkiye dışına aktarımı ve Türkiye dışında işlenmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu durum, bazı ülkelerde tarafınıza herhangi bir bilgilendirme gerçekleştirilmeksizin yahut herhangi bir yasal hak tarafınıza tanınmaksızın güvenlik ve izleme amaçlarıyla ilgili verilerinize erişilebilmesi ve söz konusu verilerinizin işlenmesi riskini ihtiva etmektedir. Bu kapsamda Tiyatronet, ilgili kişi sıfatınıza binaen sahip olduğunuz hakların ilgili hizmet sağlayılar tarafından gözetileceğini garanti edemez. Türkiye dışına gerçekleştirilecek işbu aktarımlar da dahil burada belirlenen çerez verilerinizin işlenmesine yönelik yasal dayanak, KVKK’nın 9. maddesinde yapılan atıf ile birlikte KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza hukuki şartıdır. Bu kapsamda işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız hakkında detaylı bilgiye aşağıda yapılan açıklamalardan ve çerez aydınlatma metnimizden ulaşabilirsiniz.

Çevrimiçi pazarlama faaliyetlerimizin etkinliğini ölçümlemek amacı ile bilgisayar, akıllı telefonlar ve/veya tabletler dahil olmak üzere çapraz cihaz takipleri yapmaktayız (takma adlı profiller üzerinden). Bu kapsamda IP adresiniz kısaltılmış şekilde saklanmakta ve bu şekilde ilgili ilgili bağlantı tespit edilememektedir.

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunmak adına Tiyatronet çerezler ve takip pikselleri kullanmaktadır. Ayrıca bunları onay vermeniz halinde ticari elektronik iletilerimizde ve anlık bildirimlerde de kullanmaktayız.


Kişiselleştirilmiş analiz

Satın alma ve çevrimiçi kullanım alışkanlığı verilerinizi reklamlarımızın sizin için ne ölçüde ilgi çekici olduğu, hangi ürünlerimizin sizi daha çok ilgilendirdiği, hangi satın alma kanallarının sizin için daha tercih edilir olduğu ve ne tür bir müşteri olduğunuzun tespiti amaçlarıyla kişiselleştirilmiş şekilde de işlediğimiz konusunda size bilgilendirmek isteriz.

Bu işlemeler kapsamında kişisel verileriniz, kimlik verileriniz (ad-soyad), iletişim verileriniz, müşteri işlem verileriniz ve diğer müşteri verileriniz, tıklama/geri dönüş verileriniz ve işlem güvenliği (çerez vs.) ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve tekliflerimizin size özel şekilde kişiselleştirilmesi (örneğin sizin özel ilginize göre kampanyalar düzenlenmesi, indirimler, size özel ürün denemeleri), bu kapsamda yapılan işlemelerin hukuki dayanağı onay vermeniz halinde KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza hukuki şartıdır.

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz ve kişisel verilerinizin kişiye özel pazarlama amaçları ile işlenmesine yönelik onaylarınızı ve ticari elektronik iletişim onayınızı ilgili kanallardan geri alabilirsiniz

Çerezlere ve Takip Piksellerine ilişkin ayrıntılı bilgi

Bazı sayfalarda "oturum çerezleri" kullanmaktayız. Bunlar, ziyaretiniz sonlandıktan sonra otomatik olarak silinmekte ve hizmetimizi daha kullanıcı dostu hale getirme ve daha etkin ve güvenli hale getirme amacına hizmet etmektedir. Çerezlerimiz, tarayıcınızın güvenlik standartlarının yardımıyla üçüncü taraflarca okumaya karşı korunmaktadır.

Ayrıca hizmetlerimiz "kalıcı çerezler" içermektedir. Bunlar sizlere (ilgili hizmete bağlı olarak) daha uzun bir süre boyunca kişisel ayarlar veya en son görüntülenen makaleler gibi görüntüleme bilgileri sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerin saklanacağı süre, kullanım amaçlarına bağlı olup; tüm çerezler için aynı değildir. Ancak, çerezleri tarayıcınızın ayarları vasıtasıyla reddedebilirsiniz. Çerezleri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktayız:

Dijital hizmetlerimizin işlevselliği

Web analizi (takma isimli kullanıcı kimlikleri)

Pazarlama.


Üçüncü Taraf Çerezleri

İnternet sitelerimizde iştirakimiz konumundaki ortaklarımızın üçüncü taraf çerezleri adı verilen çerezlerini ve takip piksellerini kullanmaktayız. Ziyaret edilen internet sitelerine ve görüntülenen ürünlere ilişkin bilgiler toplanmaktadır. Ziyaretçiler takma isimli bir kimlik yoluyla tanımlanmaktadır. Bu bilgi temelinde iştirakimiz konumundaki ortaklarımız, internet üzerinde ziyaretçilerimize Tiyatronet ürünlerinin ve hizmetlerinin kullanıma dayalı reklamlarını gösterecektir. İş ortaklarımıza dair ayrıntılar, çerez onayı içerisinde yer alan "Tercihler" altında yer almaktadır.


Ortak Ağları

Dijital hizmetlerimizde, ortakların, kendi ağları dahilinde kullanıma dayalı internet reklamlarının gösterimi amacıyla ziyaret edilen internet sitelerine ve görüntülenen ürünlere ilişkin bilgi toplayan hizmetlerinden yararlanmaktayız. Verilerinizin aktarımı sadece onay vermiş olmanız halinde gerçekleşebilir.

Söz konusu veri işleme faaliyetlerinin yasal gerekçesi, KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza hukuki şartıdır.

Takip pikselleri

Çevrimiçi hizmetimizin cazibesine ilişkin bilgiler bizler için çok önemli olup; sizlere sunduğumuz dijital hizmetleri sürekli olarak geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Bu nedenle dijital hizmetlerimizde takip pikselleri (küçük boyutlu grafikler) kullanmaktayız. Takip pikselleri çerezlerle benzer amaçlara hizmet etmektedir.

Bir hizmet açıldığında, takip pikseli yüklenmekte ve internet üzerindeki bir sunucu tarafından işlenmektedir. Bu şekilde, müşterilerimizin hangi bölgeden hangi içerikleri ne sıklıkla ziyaret ettiğini ve dijital hizmetlerimiz kullanılarak hangi işlemlerin yapıldığını görebilmekteyiz. Bu veriler takma isimle işlenmektedir. IP adresiniz sadece kısa şekliyle kaydedilmektedir.

Bu teknolojiler kapsamında sistem takibi fonksiyonellik veya toplu istatistiksel (kapsama ölçümü/değerlendirme gibi) amaçlarla yapılan işlemeler KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartına dayanmaktadır. u işleme faaliyetleri süreçlerimizi ticari yönetim bakış açısıyla optimize etme amacına hizmet etmektedir. Bu teknolojiler kapsamında analizler ve pazarlama amaçlarıyla gerçekleştirdiğimiz işlemeler ise onayınız halinde KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza hukuki şatına dayanmaktadır.


Kullanım davranışlarının kaydının engellenmesi

İnternet sitelerimizde takip tercihlerinizi onay uyarısı üzerinden; takibi kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir; ancak bu tarayıcılar çerezleri reddetme veya kayıt öncesinde uyarı görüntüleme seçeneğini de sunmaktadır. Çoğu internet tarayıcısının menü listesinde bulunan yardım işlevi, tarayıcınızın yeni çerezleri kabul etmemesi için nasıl talimat verebileceğinizi, yeni bir çerez gönderildiğinde tarayıcınızın size ne şekilde bilgi verebileceğini veya alınan tüm çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağını açıklamaktadır.

Ancak çevrimiçi hizmetlerimizin tüm işlevlerini kullanabilmeniz için tüm çerezleri aktif hale getirmenizi veya tümüne onay vermenizi öneririz.

Çerezlerimiz şifre, kredi kartı verileri veya benzeri veriler gibi hassas bilgileri kaydetmemektedir. Çerezler uç cihazınızda herhangi bir hasara neden olmamakta veya herhangi bir virüs içermemektedir.

Lütfen unutmayınız: Çerezleri devre dışı bırakma işlemi bilgisayarınızdaki, akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki, ret işleminin gerçekleştirildiği tarayıcınızda bulunan bir çerez vasıtasıyla kaydedilecek ve müşteri hesabınızla ilişkilendirilmeyecektir. Bu nedenle devre dışı bırakma işlemi cihazlarınızın her biri ve de her bir tarayıcı için ayrı ayrı gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, tarayıcınız çerezleri kabul etmelidir.

Tarayıcınız, tarayıcıyı kapatmanızın ardından çerezleri kendiliğinden siliyorsa, caymaya ilişkin çerezler (devre dışı bırakma işlevi) de silinecektir.

İnternet sitelerimizde takip piksellerini engellemek için Ghostery, web-washer, bug nosys veya AdBlock gibi araçları da kullanabilirsiniz.

Ayrıca, bu takip teknolojilerini onayınızın varlığı halinde ticari elektronik iletilerimizde ve anlık bildirimlerimizde kullanmaktayız.

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz ve kişisel verilerinizin reklam ve pazarlama amaçlarıyla işlenmesine yönelik onaylarınızı ve ticari elektronik iletişim onayınızı ilgili kanallardan geri alabilirsiniz.