Son dakika haberi bulunmamaktadır.   İletişim  
Tiyatro Net 7/24tikla.com
| Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Anketler | Sitene Haberleri Ekle | RSS Kaynağı |

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLARH.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Kursları Başlıyor...

Temel Tiyatro Bilgisi, Etkili ve Güzel Konuşma eğitimi, Şan, Tiyatroya Giriş Kursları başlıyor...

Kategori  Kategori : Duyurular
Yorumlar  Yorum Sayısı : 1
Okunma  Okunma : 12489
Tarih  Tarih : 07 Aralık 2008, 12:11

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

TİYATRO OYUNCULUK KURSLARI
Temel Tiyatro Bilgisi, Etkili ve Güzel Konuşma eğitimi (17 yaş ve üstü)
 
Haftada 4 ders saatlik 4 hafta sürecek Programda,
 
Ders günleri: 
Cumartesi 11.15-13:00
Pazar          11.15-13:00
                                         
Kurs Eğitmeni: Yasin KINAY
ÖDEME KOŞULLARI
Kursiyerler, haftada dört ders saati ( 2 gün ) olmak üzere 4 haftalık eğitim programı; 270 YTL ödeyeceklerdir.
 
Kayıt için 4 haftalık 16 ders saatlik  program ücreti olan 270 YTL'nin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Cebeci (Dikimevi'nde) Şubesinde bulunan 651-3610532-5001 nolu hesaba  yatırıldığına dair dekont ile, (kursiyer adı ve Tiyatro kursu ibaresi dekontta mutlaka belirtilmelidir)  bir adet vesikalık fotoğraf ile birlikte 19 Aralık 2008 tarihine kadar  Beşevler Yerleşkesi Konservatuvar kurs yöneticiliğine başvurmaları gerekmektedir.
 
 
 
Yaş Grubu     Ders Günü      Ders Saati        Ders Yeri
 

 17 yaş ve Üstü  Cumartesi        11:15-13:00       Tiyatro Anasanat Dalı Altsahne
                         Pazar              11:15-13:00       Tiyatro Anasanat Dalı Altsahne
 
Eğitim Takvimi
 
 
 
1.ders : 20 Aralık 2008 Cumartesi
 
2.ders : 21 Aralık 2008 Pazar 
 
3.ders : 27 Aralık 2008 Cumartesi
 
4.ders : 28 Aralık 2008 Pazar 

5.ders : 03 Ocak 2009 Cumartesi 

6.Ders : 04 Ocak 2009 Pazar
 
7.Ders: 10 Ocak 2009 Cumartesi
 
8.ders : 11 Ocak 2009 Pazar
 
EĞİTİCİ TİYATRO KURSLARI
 
 
İlköğretim Öğrencileri İçin
Yaratıcı Drama, Yaratıcı İfade
Ve Temel Tiyatro Eğitimi (11,12, 13, 14 yaş)
 
 
 Haftada 4 ders saati 4 haftalık program
 
Ders günleri:
Cumartesi :12.15-14.00  
Pazar       : 12:15-14:00
 
 
Kurs Eğitmeni: Evren BİNGÖL
 
“Toplumların günün koşulların uygun insan yetiştirme süreci olan eğitimin, içinde yaşanılan çağa ilişkin olarak o toplumda meydana gelen değişmelerden etkilenmemesi düşünülemez. Drama etkinlikleri gibi grup süreçleri yolu ile eğitim yaklaşımının, günümüzde tüm dünyada daha da önemsenmeye başlanması kuşkusuz rastlantı değildir. Bu nedenle özellikle günümüzde, toplumdaki bazı gelişmeler, drama yolu ile eğitime ağırlık verilmesinin gerekliliğini açıklama konusunda ele alınmaya değer görülmüştür. Bu değişim ve gelişmeler şöyle sıralanabilir.
  • İç göç ve sorunları
  • Rekabetin artması
  • Çekirdek ailelerin artması
  • Çalışan anneler
  • Boşanmaların artması
  • Televizyonun etkileri
  • Risk altındaki çocuklar
Bugünün toplumuna ve gelecekteki topluma uygun ve o toplumu ileriye taşıyacak bireylerin yetiştirilmesi süreci demek olan eğitimin yukarıda sayılan toplumsal gelişmeleri göz önüne alması beklenir. Çocukların yalnızca bilişsel gelişimini değil, kişilik gelişimini, duygusal ve kişilerarası alanlarda işlevsel becerileri kazanmalarını amaçlayan bütüncü bir eğitim yaklaşımının gerekli olduğu kesindir. Bu noktada ihtiyaç duyulan drama gibi çocuğun sosyalleşmesine ilişkin niteliklerini, davranışlarını ele alan, kişilerarası yaşantıların rol oynama yolu ile incelendiği, grup süreçlerine dayanan eğitim teknikleridir”[1]
 
“Günümüzde meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanların yeniliğe açık, yapıcı ve yaratıcı olmasının gerektirmektedir. Bu durumda yaratıcılık ve yaratıcı düşünce oldukça önemli bir hale gelmektedir. Yaratıcı süreçte algılama, bilinçlilik, duyarlılık, yeniliğe açıklık, esneklik, akıcılık, sezgi, sezgi, kavrama yeteneği ve buluş gibi zihinsel süreçler yer alır. Çocukta yaratıcılığın gelişimi, diğer gelişim alanlarından farklıdır. Bu yüzden anne, baba ve eğitimcilerin, çocukların yaş düzeylerine göre gösterdikleri gelişim ve düşünme özelliklerini bilmeleri ve çocuğa yaratıcı davranması için fırsat tanımaları gerekir Yaratıcılık doğuştan gelir; ancak ortaya çıkması ve gelişmesi için uygun bir ortamın bulunması gerekir. Yaratıcılık ilk defa çocuğun oyununda görülür. Yaratıcılığın gelişimi bir çok yollarla uyarılabilir. Bebeklerde de hayal gücü basit oyun ve oyuncaklar ile harekete geçirilebilir. Bu dönemde anne-babalara çocuklarıyla basit sözel oyunlar oynamaları ve şarkılar söylemeleri tavsiye edilir. Daha ileri yaşlarda çocuk, hayali oyunda pek çok rolü dener. Diğer insanların duygu ve düşüncelerinin farkında olur, yaratıcı hayal gücünü oyunlarında ve faaliyetlerinde ortaya çıkarır. Çocuğa orijinal fikirlerini ve yaratıcılığını gösterebilmesi için fırsatlar verilmesi gerekir. On üç yaş civarında yaratıcılık doruk noktasına ulaşır, bu yaştan sonra ise ya olduğu gibi kalır ya da düşmeye başlar. Yaratıcılığın erken yaşlarda doruğa çıkması çevresel faktörlere bağlıdır”.[2]
 
“Günümüz çocuklarının, bir yandan yaşadığımız çağın güçlükleriyle bireysel olarak başa çıkabilmeleri, diğer yandan da yaşadıkları toplumun varlığını sürdürebilmesinde yeni itici güç olmaları amaçlanıyorsa, verilen eğitimin onlardaki yaratıcılık, kendine güven, inisiyatif alma, bağımsız düşünme, özdenetim ve sorun çözme potansiyellerini geliştirebilmesi gerekmektedir. Hızla değişen ve hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde rekabetin sertleştiği dünyamızda ayakta kalabilmenin, insan belleğine deha çok ezbere dayanan bilgi depolamasına değil, sözü edilen niteliklere sahip olunmasına bağlı olduğu açıktır. Bu niteliklerin çocuklara ve gençlere kazandırılması içinse, anlatmak, dikte etmek gibi geleneksel yöntemlerden çok “sosyal ve fiziksel doğal çevrede yaşayarak eğitim” tekniklerinden yararlanılabilir. Söz konusu tekniklerden biri, eğitici drama tekniğidir. Eğitici drama, okul öncesi eğitimi, temel eğitim(ilk, orta), ve lise eğitimi sırasında, temel bilgilerden, ikinci dil eğitimine, kavram eğitiminden, ordudaki askerlik eğitimine kadar farklı alanlarda uygulanabilmektedir”.[3]
 
“Drama yüksek düzeyde yaratıcılık gücüne dayanan, insan tecrübesini araştıran bir yoldur. Dramatik etkinlikler, insancıl düşünme, hissetme ve davranmayla birlikte insanın kendisini ve diğerlerini tanımasına yardımcı olur. Öğrencileri, beceri sahibi, tutarlı, anlayışlı, sahip oldukları imkânlarla dünyayı genişletmeye çalışan, yaşama kendi düşünceleri ile katılan, cesaretli bireyler olma yolunda destekler”.[4]
 
Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı olarak, çocukların yaratıcı düşünme süreçlerini geliştirmek ve geleceğin bireylerine sanat zevki aşılamak istemekteyiz. Bu bağlamda açılan kursumuz, hem gençlerin bireysel konuşma, yaratma ve kendini ifade etme yeteneklerini geliştirecek hem de onlara tiyatro özelinde sanat ve topluma, medyaya eleştirel bakış açısı kazandıracaktır. Özgüven kazanan bireyler, kazandıkları bilgi ve becerilerle kendilerini hem okul hem de diğer ortamlarda daha rahat ifade edebileceklerdir. Ayrıca kazandıkları yaratıcı algılama süreci ve keyfi ile gelecekte de sanatla iç içe olan, sanatın yaratıcı özelliğinden hayatın tüm alanlarında yararlanan bireyler olacaklardır.
 
Öğrenciler bu çalışmalar sayesinde;
·        İfade güçleri ve beraberinde kendilerine güvenlerini artırır.
·        Eleştirel tahlil yeteneği kazanır, hem kendilerinin hem de diğerlerinin çalışmalardaki katkılarını gözlemler.
·        Dramatik konseptte yapılan soyut çalışmaların içeriğini yaşamın özelinde somutlaştırırlar.
·        Bedenlerini ve dillerini daha iyi kullanmaya başlarlar.
·        Hem çalışmaların içinde yer alarak rolleri gözlemleyecek hem de grubu dışarıdan izleyerek yaşama dış gözle bakmayı öğrenecektir.
·        Tiyatro ve drama çalışmalarına ait temel özellikleri öğrenecek, bu alandaki becerilerini geliştireceklerdir.
·        Tiyatro ve diğer benzeri sanatlara ait teknik bilgiler edineceklerdir.
·        Tiyatro yolu ile toplumdaki sosyo-ekonomik farklılıkları gözlemleyecek, toplumsal değerler, nesil farklılaşması, gelecek ve geçmiş gibi kavramlar hakkında fikir sahibi olacaklardır.
·        Sanatın diğer dallarına ilgileri artabilecek, fark ettikleri yetenekleri mesleki seçimlerini ve eğitim hayatlarını etkileyebilecektir.
 
Programın Temel Hedefleri (11,12, 13, 14 yaş)
 
I.                   Kişisel becerilerini geliştirmek,
a.       Bedensel farkındalık ve mekân algısı gelişimi
b.      Ritm duygusunda gelişme
c.       Fiziksel hareketleri gözlemleme ve taklit yetisi
d.      Hareket yoluyla ruh hali ve kavram aktarımı
e.       Beş duyuya ait farkındalık gelişimi
f.        Kişisel yaratıcılıklarında gelişim
g.       Dili doğru ve etkin kullanma yetisi kazandırma
h.       Temel konuşma kurallarını öğrenme
i.         Oyunculuğa giriş becerisi kazandırmak
 
II.                Grup içi beceri ve bireysel farklılaşmalarını desteklemek,
a.       Dramatik aktiviteler aracılığıyla gruba katılma ve grup içi davranış sistemini öğrenme
b.      Başkalarının çalışmalarını gözlemlemeyi ve eleştirmeyi öğrenme
c.       Takım olarak problem çözme becerisi kazanma
d.       Bütün içerisinde birey olabilme özelliği kazanmak
 
III.             Estetik algılarını ve tiyatro becerilerini geliştirmek
a.       Gösterileri kıyaslama becerisi kazanma
b.      Tiyatro izleme isteği kazanma
c.       Tiyatro sanatındaki ögeleri öğrenme
d.      TV. Sinema, tiyatro, müzik ve dans sanatlarının benzerliklerini ve farklılıklarını algılama
e.       Kişisel beğeni zemini oluşturmak
 
IV.              Diğer sanatlarla işbirliği içinde tiyatronun yaratım sürecini
öğrenmelerini sağlamak
a.       Doğaçlamalar yaratmak ve oynamak
b.      Basit grup doğaçlamaları yapabilmek
c.       Çeşitli roller için tutum, tavır ve davranış biçimleri geliştirmek, ses kullanım çeşitlemeleri yapabilmek
d.      Tiyatro ve doğaçlama oyunlar için mekan tasarımı hayal edebilmek
 
V.   Tiyatroyu eğitim amaçlı kullanabilmek
a.       Çeşitli bilimsel ve sosyal konular üzerine doğaçlamalar yapmak
b.      Drama çalışmaları ile bilimsel ve sosyal konular hakkında bilgi sahibi olmak
c.       Tiyatronun içeriğinde yer alan konuşma, beden kullanımı, müzik, dans gibi alanlarda bilgilenmek, temel kavramları öğrenmek
 
ÖDEME KOŞULLARI
 
Kursiyerler, haftada dört ders saati ( 2 gün ) olmak üzere 4 haftalık eğitim programı; 270 YTL ödeyeceklerdir.
 
Kayıt için 4 haftalık 16 ders saatlik  program ücreti olan 270 YTL'nin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Cebeci (Dikimevi'nde) Şubesinde bulunan 651-3610532-5001 nolu hesaba  yatırıldığına dair dekont ile, (kursiyer adı ve Tiyatro kursu ibaresi dekontta mutlaka belirtilmelidir)  bir adet vesikalık fotoğraf ile birlikte 19 Aralık 2008 tarihine kadar  Beşevler Yerleşkesi Konservatuvar kurs yöneticiliğine başvurmaları gerekmektedir.
 
 
 
Yaş Grubu     Ders Günü      Ders Saati        Ders Yeri
 

 11-12-13-14     Cumartesi        12:15-14:00       Tiyatro Anasanat Dalı Üstsahne
                       Pazar               12:15-14:00      Tiyatro Anasanat Dalı Üstsahne
 
Eğitim Takvimi
 
1.ders : 20 Aralık 2008 Cumartesi
 
2.ders : 21 Aralık 2008 Pazar 
 
3.ders : 27 Aralık 2008 Cumartesi
 
4.ders : 28 Aralık 2008 Pazar 

5.ders : 03 Ocak 2009 Cumartesi 

6.Ders : 04 Ocak 2009 Pazar
 
7.Ders: 10 Ocak 2009 Cumartesi
 
8.ders : 11 Ocak 2009 Pazar
 
[1] Doç.Dr. Alev Önder.2003. “Yaşayarak Ögrenme İçin Eğitici Drama”. Epsilon. İstanbul
[2] Prof. M. Gönen, Dr. S. Şahin. Dr. A. İ. Yükselen. Dr. E. Tanju. 2006. Çocuklar İçin Yaratıcı Etkinlikler. Epsilon. İstanbul.
[3]Doç.Dr. Alev Önder.2003. “Yaşayarak Ögrenme İçin Eğitici Drama”. Epsilon. İstanbul
[4]Prof. M.Gönen. N.U. Gönen. 2002. Çocuk Eğitiminde Drama. Epsilon. İstanbul.
 
TİYATROYA GİRİŞ
Lise 1, 2, 3. sınıf öğrencileri için temel tiyatro ve konuşma ve
yaratıcı oyunculuk eğitimi (15,16 ve 17 yaş)
 
Haftada 4 ders saatlik 4 hafta sürecek Tiyatroya Giriş
Ders günleri: 
Cumartesi 10.00-11:45
Pazar         10.00-11:45
                                         
Kurs Eğitmeni: Evren BİNGÖL
 
 “Günümüzde meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanların yeniliğe açık, yapıcı ve yaratıcı olmasını gerektirmektedir. Bu durumda, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce çok önemli bir hale gelmektedir… Yaratıcılık sürecinde önceden kazanılmış bilgiler kullanılsa da, eski deneyimlerle yenilerinin birleşmesi söz konusudur. Yaratıcılık süreci bir “yapma” ve “oluş” sürecidir. Oluş bir değişmedir, şimdiye dek olmayan bir şeyin biçimlenmesi demektir… Eric Fromm’a göre iki tür yaratıcılık vardır. Birincisi resim yapma, müzik besteleme, roman, şiir yazma gibi yeteneğe bağlı, öğrenebilen ve alıştırmalarla geliştirilebilen ve ürün veren yaratıcı etkinliklerdir. Bunlar birinci tür yeti ve yeteneklerdir. İkincisi ise, her türlü yaratıcılığın temelinde bulunan, yaratıcı tutum ve davranış biçimidir. İkinci tür yaratıcılık bir ürünle görünür duruma gelmeyebilir. Bir karakter özelliğidir. Görme, algılama ve tepki verme yetilerinin işlenmesi ile geliştirilebilir. Yaratıcılık, sanat ürünleri için ne kadar geçerliyse birtakım yaşam durumları ya da insani ilişkiler için de geçerli olmaktadır. Yaratıcılığın insanlara özgü bir yetenek olduğu, her insanda az ya da çok bulunduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Her çocukta yaratıcı olma yeteneği vardır, bu yeteneği geliştirmek için öncelikle çocukların duyularını eğitmek gerekir. Yaratıcı düşünce bir güçtür ve sosyal hayata uyum sağlamada da çok etkilidir. Her alanda çok önemli olan yaratıcı düşünce becerisinin çocuklara kazandırılması gerekir; bu sayede insanlık, ampul, radyo, televizyon, bilgisayar, uzay gemisi vs. kazanmış, edebiyat, sanat, müzik ve mimaride harikalar yaratmıştır. “[1]
 
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı olarak, çocukların yaratıcı düşünme süreçlerini geliştirmek ve geleceğin bireylerine sanat zevki aşılamak istemekteyiz. Bu bağlamda açılan kursumuz, hem gençlerin bireysel konuşma, yaratma ve kendini ifade etme yeteneklerini geliştirecek hem de onlara tiyatro özelinde sanat ve topluma, medyaya eleştirel bakış açısı kazandıracaktır. Özgüven kazanan bireyler, kazandıkları bilgi ve becerilerle kendilerini hem okul hem de diğer ortamlarda daha rahat ifade edebileceklerdir. Ayrıca kazandıkları yaratıcı algılama süreci ve keyfi ile gelecekte de sanatla iç içe olan, sanatın yaratıcı özelliğinden hayatın tüm alanlarında yararlanan bireyler olacaklardır.


Programın Temel Hedefleri
 
Öğrencilerin,
 
I.                   Kişisel becerilerini geliştirmek,
a.       Bedensel farkındalık ve mekân algısı gelişimi
b.      Ritm duygusunun gelişimi
c.       Fiziksel hareketleri gözlemleme ve taklit yetisi
1.      Beden dilini analiz edebilme
2.      Lokomotif hareket tipleriyle karakter yaratabilme
3.      Hareket yoluyla ruh hali ve kavram aktarımı
4.      Soyut hareketler yaratabilme
d.      Hareket yoluyla ruh hali ve kavram aktarımı
1.      İfadeli hareket yaratabilme
2.      Pantomim becerisinde gelişme
3.      Hareketten hikaye oluşturma
e.       Beş duyuya ait farkındalık gelişimi
1.      Sesleri analiz ve taklit
2.      Dramatizasyonda ses kullanımı
3.      Ses ve müzikten hikâye yazımı
4.      Pantomim ve diyalogla beş duyu ait hikâyeler yaratma
f.       Dili doğru ve etkin kullanma yetisi kazandırma
1.      Temel konuşma kurallarını öğrenme
2.      Tonlama ve vurgu
3.      Artikülasyon çalışmaları
g.      Kişisel yaratıcılıklarında gelişim
1.      Diyalog oluşturabilme
2.      Oyunculuğa giriş becerisi kazandırmak
3.      Hareket, ses ve müzikle örülü dramatizasyon çalışmaları yapma
4.      Tiyatro için küçük skeç ya da monologlar yazma
 
II.                Grup içi beceri ve bireysel farklılaşmalarını desteklemek
a.       Dramatik aktiviteler aracılığıyla gruba katılma ve grup içi davranış sistemini öğrenme
1.     Doğaçlama sahne ve diyaloglar yaratma
2.     Doğaçlama pantomim yapma
3.      Hareket taklidi
4.      Ses taklidi
b.      Başkalarının çalışmalarını gözlemlemeyi ve eleştirmeyi öğrenme
1.      Eleştiri biçimlerini öğrenme
2.      Duyarlı ve dürüst eleştirmeyi öğrenme
c.       Takım olarak problem çözme becerisi kazanma
1.      Toplu oyunlar oynama
2.      Grup çalışmasını planlama ve denetleme
3.      Grubun birlikte beyin fırtınası yapabilmesi
d.      Bütün içerisinde birey olabilme özelliği kazanmak
e.       Dramayı eğretileme olarak kullanabilme (metafor)
 
III.             Estetik algılarını ve tiyatro becerilerini geliştirmek
a.      Gösterileri kıyaslama becerisi kazanma
1.      Tiyatro izleme ve tartışma
2.      Tiyatrodaki kostüm, dekor, müzik, ışık gibi ögeleri tartışabilme
3.      TV, sinema gibi görsel medyayı tiyatro ile kıyaslama
4.      Tiyatroyu kitap gibi yazılı sanat dallarıyla kıyaslama
b.      Tiyatro sanatındaki ögeleri öğrenme
1.      Yazar
2.      Yönetmen
3.      Oyuncu
4.      Tasarımcı vs
c.       TV. Sinema, tiyatro, müzik ve dans sanatlarının benzerliklerini ve       farklılıklarını algılama
d.     Kişisel beğeni zemini oluşturmak
e.      Medyatik sanat, popülarite, izleyici beğenisi ve sanatsal kaygı ilişkisini irdeleyebilme
f.      Karakterlerin özellik, tercih ve beğenilerini algılama ve irdeleme
1.      Bunları oyun karakterleri bağlamında değerlendirme
2.      Alt metin incelemesi yapabilme
 
IV.             Diğer sanatlarla işbirliği içinde tiyatronun yaratım sürecini
öğrenmelerini sağlamak
a.       Doğaçlamalar yaratmak ve oynamak
1.      Basit grup doğaçlamaları yapabilmek
2.      Doğaçlama monolog yaratabilmek
3.      Grup olarak doğaçlama diyalog oluşturabilmek
b.     Kısa oyun skeçler yazmak, oynamak
1.      Çeşitli roller için tutum, tavır ve davranış biçimleri geliştirmek, ses kullanım çeşitlemeleri yapabilmek
2.      Oyunlarda basit karakterler yaratabilmek
3.      Monologlar oynamak
4.      Kısa oyun oynayabilmek
c.       Sınıf tiyatrosu yaratabilmek
1.      Grup olarak görev dağılımını belirlemek
2.      Karakter incelemesi yapmak
3.      Prova düzeninde çalışabilmek
d.      Tiyatro ve doğaçlama oyunlar için mekân tasarımı hayal edebilmek
1.      Oyun için kostüm ve dekor yaratmak
2.      Doğaçlamalar için basit aksesuarla dekor oluşturmak
 
V.   Tiyatroyu eğitim amaçlı kullanabilmek
a.      Çeşitli bilimsel ve sosyal konular üzerine doğaçlamalar yapmak
b.     Drama çalışmaları ile bilimsel ve sosyal konular hakkında bilgi sahibi olmak
c.      Tiyatronun içeriğinde yer alan konuşma, beden kullanımı, müzik, dans gibi alanlarda bilgilenmek, temel kavramları öğrenmek
d.     Tiyatro üzerine araştırma yapmak
1.      Tiyatroda kullanabilecek malzemeyi derlemek için araştırma yapmak
2.      Tiyatrolarla röportaj yapmak
3.      Oyunların yazım, sahneleme aşamalını öğrenmek
 
ÖDEME KOŞULLARI
Kursiyerler, haftada dört ders saati ( 2 gün ) olmak üzere 4 haftalık eğitim programı için  270 YTL ödeyeceklerdir.
Kayıt için 4 haftalık 16 ders saatlik  program ücreti olan 270 YTL'nin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Cebeci (Dikimevi'nde) Şubesinde bulunan 651-3610532-5001 nolu hesaba  yatırıldığına dair dekont ile, (kursiyer adı ve Tiyatro kursu ibaresi dekontta mutlaka belirtilmelidir)  bir adet vesikalık fotoğraf ile birlikte 19 Aralık 2008 tarihine kadar  Beşevler Yerleşkesi Konservatuvar kurs yöneticiliğine başvurmaları gerekmektedir.
 
 
 
Yaş Grubu     Ders Günü      Ders Saati        Ders Yeri
 

 15-16-17         Cumartesi        10:00-11:45       Tiyatro Anasanat Dalı Üstsahne
                       Pazar               10:00-11:45       Tiyatro Anasanat Dalı Üstsahne
 
Eğitim Takvimi
 
 
1.ders : 20 Aralık 2008 Cumartesi
 
2.ders : 21 Aralık 2008 Pazar 
 
3.ders : 27 Aralık 2008 Cumartesi
 
4.ders : 28 Aralık 2008 Pazar 

5.ders : 03 Ocak 2009 Cumartesi 

6.Ders : 04 Ocak 2009 Pazar
 
7.Ders: 10 Ocak 2009 Cumartesi
 
8.ders : 11 Ocak 2009 Pazar
 


[1]Çocuklar İçin Yaratıcı Etkinlikler”. Prof. M. GÖNEN, Dr. S. ŞAHİN, Dr. A. İ. YÜKSELEN, Dr. E. TANJU. Epsilon. 2006. İstanbul
 

Şan ve Tiyatral Ses Eğitimi kursları birebir öğretim elemanıyla yapmakta olup 16 yaşından büyükler bu kurslara devam edebilirler.

Önkayıtlar, ilgili Anasanat Dalı Başkanlığı'nın kabul edip Öğretim Görevlisi görevlendirilmesini takiben kesin kayda çevrilecektir.

Dersler, 45 dakika (haftada bir oturum) ayda 4 ders 250 YTL ( 4ders ücreti) olmak üzere  Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda ilgili sanat dalı'nda yapılmaktadır. 

Şan ve Tiyatral Ses Eğitimi Kurslarına Başvuru için; Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvatuvarı (Bahriye Üçok Cad. no: 4) Beşevler Yerleşkesine  önkayıt formu ve 2 adet vesikalık fotoğrafla başvurulması gerekmektedir. 

 DERS SORUMLUSU : Öğr.Gör.AYŞE MİNE BURÇ

Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz |

Bu habere toplam 1 yorum yazılmıştır.

engin [ 08 Aralık 2008, 15:57 ]
Bu üç hocadan ders almak kesinlikle şanstır..

Yorumların tamamını okumak için tıklayın.

Duyurular

En Çok Okunan Haberler


ANKET

Hangisini Tercih Edersiniz?Tüm Anketler


Bu hizmet HOSTsa Internet tarafından sunulmaktadır. Haberlerinizi tiyatrodan@gmail.com adresine gönderebilirsiniz
RSS Kaynağı | Yazar Girişi
| HOSTsa Internet | Alan Adı Kayıt Et |
Site Meter
Zirve100 Sayac
link directory

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi